Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Monstad kai stenges på nytt for ferdsel

Transport av vindturbiner gjør at kaia er stengt for gjennomkjøring.

Turbinene skal fraktes til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet. Kaia vil derfor stenges fra lørdag 14. mars 2020. Den vil etter plana åpnes igjen i september.

Avkjørselen fra Selnesvegen til Sjøvegen vil ikke kunne benyttes. Inn- og utkjøring til industriområdet og gjenbruksstasjonen må gjøres fra krysset ved Monstadstranda. Kaia vil være stengt for gjennomkjøring med port fra begge sider.

ISPS

Kaien er underlagt regler for sikring som en internasjonal havn etter ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). Den er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Målet er å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart. Samt havneanlegg som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner. De har godkjent Monstad kai i henhold til dette regelverket.

Ved spørsmål, kontakt Jan B.F. Henriksen på telefon 902 36 897.

For mer informasjon, se www.fosenvind.no

Kart over stengingen:

Kart over hvor kaia på Monstad er stengt. - Klikk for stort bilde