Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helse og omsorg

Helse og omsorg er del av sektoren vår Helse og velferd. Sektorsjef er Laila Refsnes.

Virksomhetsleder for Helse og omsorg er Sissel Rånes Braseth.

Sektoren har fem enheter:

* Pleie- og omsorg, institusjonstjenesten + kjøkken i Åfjord. Enhetsleder er Aud Elin Vingen.

* Pleie- og omsorg, hjemmetjenesten. Enhetsleder er Gunnveig Årbogen Ugedal.

*Pleie og omsorg + kjøkken i Roan. Enhetsleder er Rita Møllevik.

* Helse og familie (Familiesenteret, Flyktningtjenesten, Rehabiliteringstjenesten, samt Åfjord og Roan legetjeneste). Enhetsleder er Gunn Karlsaune.

*Bo- og oppfølgingstjenesten. Enhetsleder er Ingjerd Braseth Löhr.

Utviklingssenteret

Hjemmetjenesten i gamle Åfjord kommune ble i 2009 tildelt status som Undervisningshjemmetjeneste i Sør- Trøndelag. Fra 2017 ble vi Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag (fra 2018 Trøndelag). Det opplever vi som en anerkjennelse av de gode tjenestene våre ansatte yter, samt måten vi organiserer våre tjenester på.

Her finner du søknadsskjema for helse- og velferdstjenester (PDF, 108 kB)

Her finner du priser/egenandel for helse- og velferdstjenester

Kontakt

Aud Elin Vingen
Enhetsleder, institusjonstjenesten
984 69 361
Gunnveig Årbogen Ugedal
Gunnveig Årbogen Ugedal
Enhetsleder Hjemmetjenester
902 08 901
Rita Sandmo Møllevik
Enhetsleder Pleie og omsorg, Roan
918 43 774
Gunn Karlsaune
Enhetsleder Helse og familie
992 51 108
Sissel Rånes Braseth
Sissel Rånes Braseth
Virksomhetsleder Helse og omsorg
402 20 169
Ingjerd Braseth Löhr
Enhetsleder Bo og oppfølging
977 59 120